فیلم های آموزشی و معرفی محصول

تیزر تبلیغاتی

معرفی آزمایشگاه ابزار دقیق زنگان

شبکه اشراق

کالیبراسیون محیط های دمایی

(انکوباتور – آون – یخچال – سردخانه و غیره)

  • جهت رسیم گرفهای دمایی از دیتالاگر دما با زمان بندی مد نظر استفاده میشود.
  • سنسور های مورد استفاده باید از نوع مقاومتی بوده تا پوشش مناسب جهت مرجع بودن را داشته باشد.
  • (برای دماهای زیر 300 درجه به هیچ عنوان از ترموکوبل به عنوان مرجع استفاده نشود)

کالیبراسیون نفوذ پذیری قیر

کالیبراسیون ترازوی آزمایشگاهی

Shinko Denshi

Model:SJ-620CE

کالیبراسیون ترازوی آزمایشگاهی

Radwag

 Model:AS 220 R2 PLUS