شرکت ابزار دقیق زنگان با بیش از یک دهه فعالیت 

شرکت خدمات صنعتی ابزار دقیق زنگان از سال ۱۳۸۷ با هدف ارائه خدمات کالیبراسیون در شهر زنجان فعالیت خود را آغاز کرده است و در حال حاضر در زمینه کالیبراسیون، تعمیرات و مشاوره آماده ارائه خدمات به مشتریان می باشد. 

آزمایشگاه های کالیبراسیون

آزمایشگاه نیرو، دور و گشتاور

آزمایشگاه دما و رطوبت

آزمایشگاه ابعاد

آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه جرم و حجم

آزمایشگاه فشار

 

  • رعایت الزامات ملی و بین المللی در کلیه خدمات تحت پوشش این شرکت شامل کالیبراسیون و صلاحیت سنجی
  • رعایت قابلیت ردیابی (Traceability) به عنوان یک اصل بنیادی در ارائه خدمات کالیبراسیون
  • آموزش مستمر و پیوسته با هدف ارتقای سطح دانش کارشناسان
  • ارائه مستندات و گواهینامه های کالیبراسیون و صلاحیت سنجی منظم، جامع و کامل
  • ارائه توضیحات کامل فنی درحین ارائه خدمات
  • ارائه مشاوره در زمینه شیوه نگهداری تجهیزات اندازه گیری در حین کار
  • استفاده از تجهیزات مناسب کالیبراسیون و صلاحیت سنجی از برندهای معتبر
به کارگیری روش های نوین و به روز خدمات کالیبراسیون در آزمایشگاه و سایت مشتری

برخی از مشتریان

فهرست