آچار فیلر (Feller Gauge)

آچار فیلر (Feller Gauge) یا همچنین به آن میگویند “شماره گذاری فیلر”، ابزاری است که در صنعت به منظور اندازه‌گیری فاصله و تهیه فاصله‌نگه از یک سطح به سطح دیگر استفاده می‌شود. این آچارها برای بررسی فاصله و تساوی بین قطعات و عناصر در انواع صنایع مانند ماشین‌سازی، خودروسازی، الکترونیک و ساخت و ساز استفاده می‌شود.

آچار فیلر معمولاً شامل تعدادی تیغه فلزی با ضخامت‌های متفاوت است که به صورت پشت سر هم قرار دارند و در یک محیط حلقه‌ای قرار گرفته‌اند. با استفاده از این تیغه‌ها، می‌توان اندازه فاصله بین دو سطح را اندازه‌گیری کرده و تنظیمات و تعدیلات لازم را انجام داد.

آچار فیلر برای تنظیم و بررسی فاصله‌های میان قطعات، سطوح صاف و اجزای دقیق در فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تاریخچه کاربرد آچار فیلر (Feller Gauge)

آچار فیلر یا Feller Gauge، یک ابزار اندازه‌گیری دقیق فاصله در صنعت است. تاریخچه استفاده از این ابزار به سالهای قبل از قرن بیستم برمی‌گردد. در ادامه به تاریخچه کاربرد آچار فیلر می‌پردازیم:

ابتدا، در قرن نوزدهم، ابزارهای ساده‌تری برای اندازه‌گیری فاصله و تهیه فاصله‌نگه استفاده می‌شد. مثلاً، برخی از آچارهای سرسیمه با استفاده از تیغه‌های فلزی برای اندازه‌گیری فواصل استفاده می‌شدند.

در سال ۱۹۰۷، شرکت Feller برای اولین بار آچار فیلر را معرفی کرد. این آچار دارای تیغه‌های فلزی متفاوتی بود که به صورت پشت سر هم قرار گرفته بودند. با استفاده از این تیغه‌ها، می‌توان اندازه دقیق فاصله بین دو سطح را اندازه‌گیری کرد.

در سالهای بعد، طراحی و بهبود آچار فیلر ادامه یافت و تیغه‌های فلزی با ضخامت‌ها و اندازه‌های متفاوت به آن اضافه شدند. این آچارها به طور گسترده در صنایع مختلف از جمله ماشین‌سازی، خودروسازی، الکترونیک و ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تاریخچه کاربرد آچار فیلر (Feller Gauge)

آچار فیلر یا Feller Gauge، یک ابزار اندازه‌گیری دقیق فاصله در صنعت است. تاریخچه استفاده از این ابزار به سالهای قبل از قرن بیستم برمی‌گردد. در ادامه به تاریخچه کاربرد آچار فیلر می‌پردازیم:

ابتدا، در قرن نوزدهم، ابزارهای ساده‌تری برای اندازه‌گیری فاصله و تهیه فاصله‌نگه استفاده می‌شد. مثلاً، برخی از آچارهای سرسیمه با استفاده از تیغه‌های فلزی برای اندازه‌گیری فواصل استفاده می‌شدند.

در سال ۱۹۰۷، شرکت Feller برای اولین بار آچار فیلر را معرفی کرد. این آچار دارای تیغه‌های فلزی متفاوتی بود که به صورت پشت سر هم قرار گرفته بودند. با استفاده از این تیغه‌ها، می‌توان اندازه دقیق فاصله بین دو سطح را اندازه‌گیری کرد.

در سالهای بعد، طراحی و بهبود آچار فیلر ادامه یافت و تیغه‌های فلزی با ضخامت‌ها و اندازه‌های متفاوت به آن اضافه شدند. این آچارها به طور گسترده در صنایع مختلف از جمله ماشین‌سازی، خودروسازی، الکترونیک و ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Subtitle text example

Title text example

Text after title text example