آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور

آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور محلی است که برای اندازه‌گیری و تنظیم دقیق گشتاور ساعت‌ها، گشتاورسنج‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط با گشتاور استفاده می‌شود. این آزمایشگاه معمولاً توسط شرکت‌ها، سازمان‌ها یا موسسات معتبری که در زمینه تولید، تعمیر و نگهداری ابزارهای اندازه‌گیری گشتاور فعالیت می‌کنند، تاسیس می‌شود.

در آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور، از تجهیزات اندازه‌گیری دقیق و استاندارد استفاده می‌شود تا دقت و صحت اندازه‌گیری گشتاور را تضمین کند. این تجهیزات ممکن است شامل گشتاورسنج‌های استاندارد، ابزارهای اندازه‌گیری دقیق، سیستم‌های کنترل و کالیبراتورهای مرتبط با گشتاور باشند.

فرآیند کالیبراسیون گشتاور عموماً شامل مراحل زیر است:

 1. تعیین استانداردها: ابتدا استانداردهای اندازه‌گیری گشتاور در آزمایشگاه تعیین می‌شوند. این استانداردها می‌توانند از سازمان‌ها و موسسات معتبر، مانند استانداردهای ملی یا بین‌المللی، تهیه شوند.
 2. تنظیم و کنترل تجهیزات: تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه باید قبل از آزمایش به‌طور دوره‌ای تنظیم و کنترل شوند تا دقت و صحت اندازه‌گیری تضمین شود. این شامل کالیبراسیون دستگاه‌ها و تنظیم پارامترهای مورد نیاز است.
 3. انجام آزمایش‌ها: آزمایش‌های کالیبراسیون بر روی دستگاه‌ها و ساعت‌ها با استفاده از استانداردهای اندازه‌گیری گشتاور انجام می‌شوند. این آزمایش‌ها شامل اعمال گشتاور معیاری به دستگاه و مقایسه خروجی آن با استانداردها است.
 4. ضبط و تجزیه و تحلیل داده‌ها: در هنگام انجام آزمایش‌ها، داده‌های به دست آمده از اندازه‌گیری‌ها ضبط می‌شوند. سپس، این داده‌ها توسط تحلیلگران آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند تا دقت و صحت دستگاه‌ها و ساعت‌ها بررسی شود.
 5. صدور گواهی کالیبراسیون: در صورتی که دستگاه یا ساعت با موفقیت کالیبره شود و به دقت و صحت مورد نیاز برسد، گواهی کالیبراسیون به صورت رسمی صادر می‌شود. این گواهی شامل جزئیات مربوط به دستگاه یا ساعت، نتایج آزمایش و تاریخ انجام کالیبراسیون است.

آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا اندازه‌گیری دقیق گشتاور در بسیاری از صنایع و کاربردها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شرایط محیطی آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور

شرایط محیطی آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور برای انجام اندازه‌گیری دقیق و کالیبراسیون صحیح گشتاور، بسیار مهم هستند. در زیر، برخی از شرایط محیطی مهم در آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور را بررسی می‌کنیم:

 1. دما: دمای محیط باید در محدوده مشخصی باشد تا دقت اندازه‌گیری تأثیری نداشته باشد. برای بیشتر دستگاه‌ها و ساعت‌های کالیبره شده، محدوده دمایی استانداردی مشخص شده است که باید در آن دماها نگهداری شوند.
 2. رطوبت: رطوبت نیز می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روی دقت دستگاه‌ها و ساعت‌های کالیبره شده داشته باشد. برخی از دستگاه‌ها قابلیت کار در رطوبت نسبی مشخصی را دارند، بنابراین باید رطوبت محیط را در محدوده قابل قبولی نگه داشت.
 3. فشار هوا: فشار هوا نیز می‌تواند بر دقت اندازه‌گیری گشتاور تأثیر بگذارد. در برخی از موارد، برای دستگاه‌هایی که با فشار هوای مشخصی کار می‌کنند، فشار هوای محیط نیز باید در محدوده تعیین شده نگهداری شود.
 4. نور: نور مستقیم یا نور مستقیم خورشید می‌تواند در برخی از اندازه‌گیری‌ها تأثیر داشته باشد. بنابراین، برای دستگاه‌هایی که به نور حساس هستند، باید محیطی با نور مطلوب فراهم شود و استفاده از نور مستقیم خورشید باید جلوگیری شود.
 5. نویز: نویزهای الکتریکی یا مکانیکی می‌توانند در دستگاه‌های حساس به گشتاور تأثیر داشته باشند. بنابراین، باید از امکانات جلوگیری و کاهش نویز در آزمایشگاه استفاده شود.
 6. استاتیک الکتریکی: استاتیک الکتریکی می‌تواند در دستگاه‌های الکترونیکی و حساس به گشتاور مشکل‌ساز شود. بنابراین، در آزمایشگاه باید اقدامات لازم برای کنترل و کاهش استاتیک الکتریکی در نظر گرفته شود.

اطمینان حاصل کردن از اینکه شرایط محیطی در آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور مناسب هستند، برای حفظ دقت و صحت اندازه‌گیری بسیار اهمیت دارد.

آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور - 1

انواع تجهیزات کالیبره شده در آزمایشگاه گشتاور

آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور می‌تواند از انواع تجهیزات کالیبره شده برای اندازه‌گیری و تنظیم دقیق گشتاور استفاده کند. در زیر، برخی از تجهیزات کالیبره شده معمولاً در آزمایشگاه گشتاور استفاده می‌شوند:

 1. گشتاورسنج‌ها: این دستگاه‌ها برای اندازه‌گیری گشتاور در دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و ساعت‌ها استفاده می‌شوند. گشتاورسنج‌ها باید کالیبره شده باشند تا دقت و صحت اندازه‌گیری را تضمین کنند.
 2. دستگاه‌های کنترل گشتاور: این دستگاه‌ها برای تنظیم و کنترل دقیق گشتاور در دستگاه‌ها و ساعت‌ها استفاده می‌شوند. آنها باید کالیبره شده باشند تا دقت و قابلیت کنترل مطلوب را ارائه دهند.
 3. کالیبراتورهای گشتاور: این تجهیزات برای کالیبره کردن گشتاورسنج‌ها و دستگاه‌های کنترل گشتاور استفاده می‌شوند. آنها امکان اعمال گشتاور معیاری و تنظیم دقیق آن را فراهم می‌کنند.
 4. ترازوهای گشتاور: این ترازوها برای اندازه‌گیری گشتاور در قطعات کوچک و حساس مانند پیچ‌ها و پیچ‌مهره‌ها استفاده می‌شوند. آنها باید کالیبره شده باشند تا دقت اندازه‌گیری را تضمین کنند.
 5. دستگاه‌های کالیبره ساعت: این دستگاه‌ها برای کالیبره کردن ساعت‌ها و تنظیم دقیق گشتاور در مکانیزم ساعت‌ها استفاده می‌شوند. آنها باید قادر به تنظیم و اعمال گشتاور مورد نیاز برای ساعت باشند.

تجهیزات کالیبره شده در آزمایشگاه گشتاور به منظور اطمینان از دقت و صحت اندازه‌گیری، تنظیم و کنترل گشتاور و ارائه گواهی کالیبراسیون استفاده می‌شوند.

آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور - 14

برخی از معتبرترین آزمایشگاه های کالیبراسیون گشتاور

در جهان، بسیاری از آزمایشگاه‌ها و سازمان‌ها وجود دارند که به کالیبراسیون گشتاور می‌پردازند و به عنوان معتبرترین آزمایشگاه‌های کالیبراسیون گشتاور شناخته می‌شوند. در زیر، برخی از معتبرترین آزمایشگاه‌های کالیبراسیون گشتاور را ذکر می‌کنم:

 1. آزمایشگاه ملی استاندارد و فناوری اطلاعات آمریکا (NIST) – ایالات متحده آمریکا
 2. مؤسسه فیزیک و استاندارد ملی (NPL) – انگلستان
 3. مؤسسه فرانسه استاندارد (LNE) – فرانسه
 4. مؤسسه فناوری آلمان (PTB) – آلمان
 5. آزمایشگاه متروی توکیو (NMIJ) – ژاپن
 6. آزمایشگاه متروی چین (NIM) – چین
 7. مرکز ملی کنترل و آزمایش دانشگاه صنعتی ایران (ISIRI) – ایران
 8. آزمایشگاه متروی کانادا (NRC) – کانادا
 9. آزمایشگاه متروی استرالیا (NMIA) – استرالیا
 10. آزمایشگاه متروی سوئیس (METAS) – سوئیس
آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور - 2

لیست استاندارد ها و دستور العمل های بین المللی مورد استناد در آزمایشگاههای گشتاور

 در زمینه آزمایشگاه‌های گشتاور، برخی از استانداردها و دستورالعمل‌های بین‌المللی که در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون گشتاور استناد می‌شوند عبارتند از:

 1. استانداردهای ISO (سازمان بین‌المللی استانداردها):

   – ISO 6789:2017: ابزارهای دستی – کالیبراسیون و تست گشتاور

   – ISO 22258:2018: ابزارهای مکانیکی – روش‌های کالیبراسیون و آزمون گشتاور

 1. استانداردهای ASTM International (انجمن آزمایشگاهی آمریکا):

   – ASTM E2428-17: استاندارد روش‌های استاندارد برای کالیبراسیون دستگاه‌های گشتاور

 1. استانداردهای ASME (انجمن مهندسان مکانیک آمریکا):

   – ASME PTC 19.3 TW-2016: استاندارد محاسبه و تست تست دقت گشتاور در دستگاه‌های چرخشی

 1. استانداردهای DIN (موسسه استانداردهای آلمان):

   – DIN 51309: تجهیزات کنترل کیفیت – کالیبراسیون و تست گشتاور

 1. استانداردهای NIST (آزمایشگاه ملی استاندارد و فناوری اطلاعات آمریکا):

   – NIST SP 250-23: راهنمای کالیبراسیون سیستم‌های گشتاور

این استانداردها و دستورالعمل‌ها به عنوان منابع رسمی و قابل اعتماد در آزمایشگاه‌های گشتاور به کار می‌روند و برای تضمین دقت و استانداردسازی در کالیبراسیون گشتاور به کار می‌آیند. همچنین، بسته به کشور و صنعت مربوطه، استانداردها و دستورالعمل‌های داخلی و محلی نیز ممکن است در آزمایشگاه‌های گشتاور مورد استفاده قرار بگیرند.

آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور - 12

برخی از تجهیزات مرجع آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور

برخی از تجهیزات مرجع مورد استفاده در آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور عبارتند از:

 1. دینامومتر کالیبراسیون: این تجهیز به منظور اندازه‌گیری و کالیبراسیون گشتاور در دستگاه‌ها و ابزارهای دیگر استفاده می‌شود. دینامومترها معمولاً در بازه‌های گشتاور مختلف و با دقت‌های مختلف قابل تهیه هستند.
 2. واحد کنترل و نمایش گشتاور: این واحد به منظور کنترل و نمایش گشتاور در حین عملیات کالیبراسیون استفاده می‌شود. این واحد معمولاً دارای صفحه نمایشی است که گشتاور را به صورت دقیق نشان می‌دهد.
 3. ترازگیر: ترازگیرها برای تنظیم و ترازکردن تجهیزات و ابزارهای گشتاوری استفاده می‌شوند. آنها امکان ایجاد زاویه و پایه‌های استوانه‌ای را فراهم می‌کنند تا تجهیزات را در جایگاه دقیق و مطلوب قرار دهند.
 4. استاندارد گشتاور: استانداردهای گشتاور با دقت مشخصی تولید می‌شوند و به عنوان تجهیزات مرجع برای کالیبراسیون تجهیزات گشتاوری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این استانداردها می‌توانند شامل دینامومترها، سنسورها و تجهیزات دیگری باشند که گشتاور را با دقت و اعتبار معین اندازه‌گیری می‌کنند.
 5. نرم‌افزار کالیبراسیون: برای مدیریت فرآیند کالیبراسیون و ثبت نتایج، استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط با کالیبراسیون گشتاوری مفید است. این نرم‌افزارها معمولاً قابلیت‌هایی مانند برنامه‌ریزی زمانبندی کالیبراسیون، ثبت داده‌ها و تحلیل نتایج را فراهم می‌کنند.

توجه داشته باشید که این فقط برخی از تجهیزات مرجع است و بسته به نیازهای خاص شما، لیست تجهیزات می‌تواند متغیر باشد. همچنین، بهتر است با استانداردها و دستورالعمل‌های مربوطه هر آزمایشگاه واقعی که تحت کنترلتان است، آشنا شوید.

آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور - 6

ایمنی در آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور

ایمنی در آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور بسیار مهم است زیرا فعالیت‌های انجام شده در آزمایشگاه ممکن است شامل تجهیزات حساس و مواد خطرناک باشد. برای حفظ ایمنی، در آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور می‌توانید مراهم زیر را رعایت کنید:

 1. آشنایی با تجهیزات: پیش از استفاده از هر تجهیزاتی در آزمایشگاه، آشنایی کامل با آنها و راهنمایی‌های تولیدکننده ضروری است. فهمیدن و عمل به دستورالعمل‌ها و راهنماهای ایمنی موجود درباره نحوه استفاده از تجهیزات و رفتار صحیح در مقابل مشکلات احتمالی ایمنی مهم است.
 2. استفاده از وسایل حفاظتی: همواره از وسایل حفاظتی شخصی مانند عینک، کلاه، دستکش‌ها، لباس‌های مناسب و ماسک استفاده کنید. این وسایل حفاظتی می‌توانند در مقابل آسیب‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محافظت کنند.
 3. مدیریت مواد خطرناک: در صورت استفاده از مواد خطرناک، اطمینان حاصل کنید که آنها در محیطی مناسب و به درستی ذخیره شده‌اند. همچنین، برای دستکاری با مواد خطرناک، از روش‌های مناسب و تجهیزات محافظتی صحیح استفاده کنید.
 4. آتش‌نشانی: آزمایشگاه باید به دارایی‌های آتش‌نشانی مجهز باشد. بررسی و تعمیرات دوره‌ای تجهیزات آتش‌نشانی و تأمین منابع خاموش‌کننده ضروری است. همچنین، پرسنل آزمایشگاه باید آموزش‌های اولیه آتش‌نشانی را دریافت کرده باشند.
 5. محدودیت دسترسی: محدودیت دسترسی به آزمایشگاه برای افراد غیرمجاز مهم است. اطمینان حاصل کنید که فقط افراد آگاه و مجاز به ورود به آزمایشگاه دارای دسترسی باشند.
 6. دفترچه ایمنی: تهیه و نگهداری دفترچه ایمنی که شامل دستورالعمل‌ها، فهرست مواد خطرناک و اطلاعات ایمنی مورد نیاز است، ضروری است. همچنین، در صورت وقوع حادثه یا مشکل ایمنی، اطلاعات ضروری را در دفترچه ثبت کنید.
 7. آموزش و آگاهی: پرسنل آزمایشگاه باید آموزش‌های مناسبی در زمینه ایمنی و رفتار صحیح در مقابل مواد خطرناک و تجهیزات داشته باشند. آگاهی کافی در مورد مخاطرات مربوطه و روش‌های پیشگیری از حوادث بسیار مهم است.

مهمترین نکته این است که همواره بر ایمنی تمرکز کنید و قوانین و دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنید. در صورت وجود هرگونه موضوع ناامنی، به مسئولین آزمایشگاه اطلاع دهید.

آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور - 4

مقالات در مورد تجهیزات مرتبط با کمیت ابعاد

جوش 11

گیج جوش

گیج جوش گیج جوش، یک وسیله مهم در صنعت جوشکاری است که برای اندازه‌گیری و ارزیابی اندازه و ابعاد جوش‌ها

توضیحات بیشتر »