آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت های شیمیایی

آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت‌های شیمیایی یک محیط کنترل شده است که برای اندازه‌گیری و تعیین دقیق مقادیر کمیت‌های شیمیایی در نمونه‌ها استفاده می‌شود. این آزمایشگاه‌ها معمولاً در مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، صنایع شیمیایی و دیگر محیط‌های علمی و صنعتی وجود دارند.

عملکرد یک آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت‌های شیمیایی به وابستگی از نوع کمیت شیمیایی است که در آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. برخی از کمیت‌های شیمیایی که معمولاً در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:

 1. غلظت: اندازه‌گیری مقدار مواد موجود در یک محلول یا نمونه.
 2. pH: اندازه‌گیری میزان اسیدی یا بازی بودن یک محلول یا نمونه.
 3. دما: اندازه‌گیری میزان گرما یا سردی یک سیستم یا نمونه.
 4. فشار: اندازه‌گیری میزان فشار در یک سیستم یا نمونه.
 5. جرم: اندازه‌گیری وزن یا جرم مواد در یک نمونه.

برای انجام کالیبراسیون کمیت‌های شیمیایی، استانداردها و تجهیزات خاصی استفاده می‌شود. استانداردها که معمولاً محلول‌های مرجع یا مواد استاندارد هستند، دارای مقادیر دقیق و قابل تعیینی برای کمیت مورد نظر هستند. این استانداردها به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرند تا دستگاه‌ها و تجهیزات اندازه‌گیری کمیت‌های شیمیایی را کالیبره کنند و اطمینان حاصل کنند که نتایج به دست آمده صحیح و دقیق هستند.

عملیات کالیبراسیون عموماً شامل مراحل زیر است:

 1. تهیه استانداردها: استانداردهای مورد نیاز برای کمیت‌های شیمیایی مورد بررسی تهیه می‌شوند. این استانداردها می‌توانند محلول‌های آماده با غلظت‌های دقیق، تقسیم‌کننده‌ها یا مواد استاندارد باشند.
 2. تنظیم و کالیبره کردن تجهیزات: تجهیزات اندازه‌گیری، از جمله دستگاه‌های pH متر، اسپکتروفتومتر، ترمومتر و وزن‌ها، با استفاده از استانداردهای مرجع کالیبره می‌شوند تا دقت و صحت آنها تضمین شود.
 3. اندازه‌گیری نمونه‌ها: نمونه‌ها بر اساس روش‌های معتبر و استاندارد اندازه‌گیری می‌شوند. در این مرحله، دستگاه‌ها و تجهیزات کالیبره شده استفاده می‌شوند تا نتایج دقیق و قابل اعتماد به دست آیند.
 4. تحلیل نتایج: نتایج به دست آمده با استفاده از استانداردها و مراجع قابل اعتماد تحلیل می‌شوند و صحت و دقت آنها بررسی می‌شود. در صورت نیاز، تصحیح‌های لازم صورت می‌گیرد.

آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت‌های شیمیایی باعث می‌شود که دستگاه‌ها و تجهیزات اندازه‌گیری شیمیایی به‌طور دقیق کار کنند و نتایج به دست آمده از آنها قابل اعتماد باشد. این آزمایشگاه‌ها در بررسی کمیت‌های شیمیایی در صنایع مختلف، تحقیقات علمی و کنترل کیفیت استفاده می‌شوند.

شرایط محیطی آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت های شیمیایی

شرایط محیطی آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت های شیمیایی می‌تواند به شرایطی اشاره کند که برای انجام عملیات کالیبراسیون صحیح و دقیق از آنها نیاز است. در زیر چندین شرط محیطی مهم برای آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت های شیمیایی آورده شده است:

 1. دما: دما باید در محدوده مشخصی کنترل شود. دماهای غیرمطلوب می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر دقت و دقت کالیبراسیون داشته باشد. برای بسیاری از فرآیندهای کالیبراسیون، دماهای استاندارد مشخص شده‌ای که باید حفظ شود، وجود دارند.
 2. رطوبت: رطوبت نیز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کالیبراسیون داشته باشد. برخی از کمیت‌های شیمیایی حساس به رطوبت هستند و نمونه‌ها و استانداردها باید در شرایط رطوبت کنترل شده نگهداری شوند.
 3. فشار: فشار نیز ممکن است بر بعضی از کمیت‌های شیمیایی تأثیر داشته باشد. در برخی موارد، نیاز است تا فشارهای خاصی در آزمایشگاه حفظ شود.
 4. نور: نور غیرمطلوب می‌تواند بر بعضی از فرآیندهای کالیبراسیون تأثیر منفی داشته باشد. به عنوان مثال، نور خورشید می‌تواند تأثیری بر دقت ابزارهای اندازه‌گیری داشته باشد.
 5. اهمیت بهداشت و ایمنی: در آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت های شیمیایی، اهمیت بهداشت و ایمنی بسیار زیاد است. باید از استفاده از وسایل محافظتی مناسب مانند کیسه ‌های پلاستیکی، کاپشن‌ها، دستکش‌ها و عینک‌های ایمنی اطمینان حاصل شود.

این شرایط محیطی می‌توانند بر اساس نوع کمیت شیمیایی و نوع آزمایشگاه متفاوت باشند. برای هر آزمایشگاه و کمیت شیمیایی خاص، استانداردها و دستورالعمل‌های مشخصی برای شرایط محیطی وجود دارد که باید رعایت شود.

آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت های شیمیایی - 9

لیست استاندارد ها و دستور العمل های بین المللی مورد استناد در آزمایشگاههای کمیت های شیمیایی

 در آزمایشگاه‌های کمیت‌های شیمیایی، برای انجام فعالیت‌ها و کالیبراسیون، استفاده از استانداردها و دستورالعمل‌های بین‌المللی مورد استناد است. در زیر لیستی از برخی از استانداردها و دستورالعمل‌های بین‌المللی رایج در آزمایشگاه‌های کمیت‌های شیمیایی را می‌توانید مشاهده کنید:

 1. ISO/IEC 17025:2017 – عملکرد کالیبراسیون آزمایشگاه‌ها و تأیید صلاحیت آن‌ها
 2. ISO 9001:2015 – سیستم مدیریت کیفیت
 3. ISO 17034:2016 – تولید و توزیع مواد مرجع و مواد تأییدشده
 4. ISO 15189:2012 – آزمایشگاه‌های پزشکی – نیازمندی‌های کیفیت و شرایط فنی
 5. ASTM International (American Society for Testing and Materials) – مجموعه‌ای از استانداردها در زمینه مواد و آزمون‌ها
 6. US Pharmacopeia (USP) – مجموعه استانداردهای فارماکوپه ایالات متحده
 7. British Pharmacopoeia (BP) – فارماکوپه بریتانیا
 8. European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) – فارماکوپه اروپا
 9. AOAC International (Association of Official Analytical Chemists) – استانداردها و روش‌های آزمایشگاهی برای صنعت خوراک و آنالیز غذا
 10. ICH Guidelines (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) – راهنماهای بین‌المللی در زمینه داروهای انسانی این لیست تنها برخی از استانداردها و دستورالعمل‌های بین‌المللی رایج است و هنوز استانداردها و راهنماهای دیگری در صنعت شیمی و کمیت‌های شیمیایی وجود دارد. همچنین، هر آزمایشگاه و صنعت ممکن است بر اساس نیازها و حوزه فعالیت خود، از استانداردها و دستورالعمل‌های خاصی استفاده کنند.
آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت های شیمیایی - 6

برخی از تجهیزات مرجع آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت های شیمیایی

تجهیزات و مواد مرجع آزمایشگاه‌های کالیبراسیون کمیت‌های شیمیایی می‌تواند بسته به نوع و محدوده فعالیت آزمایشگاه متفاوت باشد. اما در زیر لیستی از برخی از تجهیزات و مواد مرجع رایج در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون کمیت‌های شیمیایی را می‌توانید مشاهده کنید:

 1. طیف‌سنج‌ها (Spectrophotometers): شامل طیف‌سنج‌های UV-Vis و طیف‌سنج‌های فلورسنت، جهت اندازه‌گیری جذب نور توسط نمونه‌ها و تعیین غلظت مواد شیمیایی.
 2. کروماتوگرافی (Chromatography): شامل کروماتوگرافی مایع (LC)، گازی (GC)، و کروماتوگرافی لایه‌ای نازک (TLC)، جهت جداسازی و تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی در نمونه‌ها.
 3. آنالیزگرهای الکتروشیمیایی (Electrochemical Analyzers): شامل پتانسیوستات‌ها، ولتامترها، و آمپرومترها جهت اندازه‌گیری ولتاژ، جریان، و خصوصیات الکتروشیمیایی نمونه‌ها.
 4. تجهیزات ترموگرافی (Thermogravimetric Analyzers): جهت اندازه‌گیری تغییر وزن نمونه‌ها با تغییر دما و تحلیل ترموگرافی آنها.
 5. تجهیزات آنالیز سطحی (Surface Analyzers): شامل آنالیزگرهای XPS، AFM، SEM و TEM، جهت مطالعه خصوصیات سطحی و ترکیب شیمیایی نمونه‌ها.
 6. دستگاه‌های جذب اتمی (Atomic Absorption Spectrometers): برای اندازه‌گیری غلظت عناصر مختلف در نمونه‌ها با استفاده از جذب اتمی.
 7. مواد مرجع (Reference Materials): شامل مواد استاندارد با غلظت‌های مشخص برای کالیبراسیون و تأیید صحت دستگاه‌ها و روش‌های آزمایشگاهی.
 8. استانداردهای تجهیزات (Equipment Standards): برای کالیبراسیون و صحت‌سنجی تجهیزات آزمایشگاهی مانند ترمومترها، روتورها، میزان‌گیرها و غیره.
 9. محیط کنترل شده (Controlled Environment): ایجاد محیط‌های دما، رطوبت و فشار دقیق جهت انجام آزمایش‌ها در شرایط استاندارد و قابل تکرار.

این لیست تنها برخی از تجهیزات و مواد مرجع مورد استفاده در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون کمیت‌های شیمیایی است و به توجه به نوع آزمایشگاه و نیازهای ویژه می‌تواند تغییر کند.

آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت های شیمیایی - 9

ایمنی در آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت های شیمیایی

ایمنی در آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت‌های شیمیایی بسیار حائز اهمیت است، زیرا این آزمایشگاه‌ها با مواد شیمیایی خطرناک و تجهیزات پیچیده سروکار دارند. برخی از مسائل و نکات مربوط به ایمنی در آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت‌های شیمیایی عبارتند از:

 1. آموزش و آگاهی کارکنان: تمام کارکنان آزمایشگاه باید آموزش‌های لازم را در زمینه ایمنی دریافت کرده و آگاهی کافی در مورد ریسک‌های مربوط به مواد شیمیایی، تجهیزات و فرآیندهای آزمایشگاهی داشته باشند.
 2. استفاده از تجهیزات و محافظت فردی: استفاده از تجهیزات ایمنی مانند عینک محافظ، دستکش‌های مناسب، کت و شلوار محافظ، ماسک‌ها و دستگاه‌های محافظت تنفسی برای جلوگیری از تماس مستقیم با مواد شیمیایی و تجهیزات خطرناک ضروری است.
 3. مدیریت مواد شیمیایی: استفاده از برچسب‌ها و نشانه‌های معتبر بر روی مواد شیمیایی، دسترسی محدود به مواد خطرناک، دستکش‌های شیمیایی، محفظه‌های محکم و محل مناسب برای ذخیره‌سازی مواد شیمیایی از جمله مواردی هستند که باید رعایت شود.
 4. دستورالعمل‌های ایمنی: تهیه و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی مربوط به استفاده از تجهیزات، کار با مواد خطرناک، ایمنی در صورت بروز حوادث و آتش‌سوزی و نحوه دفع آسیب‌ها و ضایعات شیمیایی بسیار ضروری است.
 5. مدیریت پسماندها: دفع صحیح و مسئولانه ضایعات شیمیایی و پسماندهای تولیدی در آزمایشگاه بسیار مهم است. استفاده از سیستم‌های مدیریت پسماندها و رعایت قوانین محیط زیستی برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست الزامی است.
 6. نگهداری و تعمیرات تجهیزات: نگهداری منظم و تعمیرات به موقع تجهیزات آزمایشگاهی برای حفظ عملکرد صحیح و جلوگیری از خطرات ناشی از خرابی و نقصان تجهیزات بسیار ضروری است.
 7. اطفاء حریق: آموزش کارکنان در زمینه اطفاء حریق، نگهداری آتش‌نشانی، استفاده از آتش‌نشانی خشک و سیستم اعلام حریق برای جلوگیری از وقوع و گسترش حریق در آزمایشگاه الزامی است.
 8. مدیریت ریسک: ارزیابی و مدیریت ریسک‌های مربوط به آزمایشات شیمیایی، شناسایی و کنترل منابع خطر و اعمال اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش ریسک‌ها و حفاظت از کارکنان بسیار مهم است.

در کل، رعایت دقیق این نکات ایمنی و پیشگیری از خطرات مرتبط با مواد شیمیایی و تجهیزات، اهمیت بسیاری در آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت‌های شیمیایی دارد و می‌تواند به ایمنی و سلامتی کارکنان و جلوگیری از وقوع حوادث کمک کند.

آزمایشگاه کالیبراسیون کمیت های شیمیایی - 12

مقالات در مورد تجهیزات مرتبط با کمیت ابعاد

جوش 11

گیج جوش

گیج جوش گیج جوش، یک وسیله مهم در صنعت جوشکاری است که برای اندازه‌گیری و ارزیابی اندازه و ابعاد جوش‌ها

توضیحات بیشتر »