آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی

آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی یک محیط کنترل شده است که در آن ابزارها و دستگاه‌های زمان سنجی، مانند ساعت‌ها، تایمرها و دستگاه‌های مشابه، بررسی و تنظیم می‌شوند. هدف اصلی این آزمایشگاه، اعتبارسنجی و تطابق دستگاه‌های زمان سنجی با استانداردها و مقررات است.

در آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی، معمولاً از ابزارها و تجهیزات اندازه‌گیری دقیق برای انجام اندازه‌گیری‌های زمانی استفاده می‌شود. این تجهیزات شامل ساعت‌های اتمی، دستگاه‌های GPS، زمان‌سنج‌های فازی و دستگاه‌های مشابه هستند که دقت بالا و پایداری زمانی برتری را در اختیار دارند.

برای انجام کالیبراسیون زمان سنجی، روش‌ها و استانداردهای مربوطه بر اساس نیاز و نوع دستگاه مورد استفاده در آزمایشگاه تعیین می‌شوند. این شامل اعتبارسنجی دستگاه، تنظیم و تعمیر آن می‌شود تا دقت و پایداری زمانی آن حفظ شود.

همچنین، در آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی می‌توان به بررسی عملکرد دستگاه‌های زمان سنجی در شرایط مختلف، مانند دما، رطوبت و فشار، پرداخت. این موارد می‌توانند تأثیراتی بر دقت و عملکرد دستگاه‌های زمان سنجی داشته باشند که در آزمایشگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در نهایت، گزارش کالیبراسیون زمان سنجی حاوی نتایج اندازه‌گیری‌ها، تنظیمات انجام شده و هرگونه اشکالات یا نیاز به تعمیر در دستگاه زمان سنجی است. این گزارش می‌تواند به عنوان مرجعیه برای اطمینان از دقت زمانی دستگاه در انجام اندازه‌گیری‌ها و آزمون‌های زمانی استفاده شود.

شرایط محیطی آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی

شرایط محیطی آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی باید به گونه‌ای باشد که تاثیر حرارت، رطوبت، فشار و دیگر عوامل محیطی بر دقت و عملکرد دستگاه‌های زمان سنجی کاهش یابد. در زیر شرایط محیطی مهمی که در آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی مورد توجه قرار می‌گیرند، آورده شده است:

 1. دما: آزمایشگاه باید دارای کنترل دمای دقیق باشد. دماهای محیطی متناسب با نوع دستگاه‌های زمان سنجی و استانداردهای مربوطه تعیین می‌شود. برای برخی از دستگاه‌های حساس، دمای محیطی ثابت و پایدار ضروری است.
 2. رطوبت: سطح رطوبت محیط نیز باید مدیریت شده و کنترل شود. رطوبت بالا می‌تواند بر دستگاه‌های الکترونیکی و دقت زمانی تأثیر منفی داشته باشد.
 3. فشار: در برخی موارد، فشار محیط نیز بر روی دستگاه‌های زمان سنجی تأثیر می‌گذارد. در آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی باید فشار محیطی را کنترل کرد تا تأثیر آن بر روی دستگاه‌ها به حداقل برسد.
 4. عوامل نوری: در برخی موارد، نور مستقیم و مستقیم بر دستگاه‌های زمان سنجی تأثیر می‌گذارد. بنابراین، آزمایشگاه باید دارای نورپردازی مناسب باشد تا از تأثیر نور بر روی دستگاه‌ها جلوگیری شود.
 5. ارتعاشات: ارتعاشات و لرزش‌های محیطی می‌توانند به دقت زمانی دستگاه‌ها تأثیر بگذارند.

 آزمایشگاه باید از اقدامات لازم برای جلوگیری یا کاهش ارتعاشات و لرزش‌های محیطی بهره‌برداری کند.

 1. الکترومغناطیس: میدان‌های الکترومغناطیسی ناشی از تجهیزات الکترونیکی و سیستم‌های ارتباطی می‌توانند در دستگاه‌های زمان سنجی تداخل ایجاد کنند. آزمایشگاه باید محافظت مناسبی را در برابر تداخل الکترومغناطیسی فراهم کند.

تضمین شرایط محیطی مناسب در آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی به دقت و صحت اندازه‌گیری‌ها و کالیبراسیون دستگاه‌های زمان سنجی کمک می‌کند و اطمینان می‌دهد که دستگاه‌ها در شرایط معتبر و قابل اعتماد قرار دارند.

آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی - 12

انواع تجهیزات کالیبره شده در آزمایشگاه زمان سنجی

آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی می‌تواند انواع تجهیزات را کالیبره کند. در زیر، برخی از تجهیزات کالیبره شده رایج در یک آزمایشگاه زمان سنجی آورده شده است:

 1. ساعت‌های اتمی: ساعت‌های اتمی برای اندازه‌گیری دقیق زمان با استفاده از تغییرات در سطح انرژی اتمی استفاده می‌شوند. آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی می‌تواند ساعت‌های اتمی را برای اعتبارسنجی و تنظیم دقت زمانی آنها کالیبره کند.
 2. دستگاه‌های GPS: دستگاه‌های GPS بر اساس سیگنال‌های ماهواره‌ای زمان را اندازه‌گیری می‌کنند. آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی می‌تواند دستگاه‌های GPS را کالیبره کند تا دقت زمانی آنها را تأیید و تنظیم کند.
 3. دستگاه‌های زمان‌سنج فازی: دستگاه‌های زمان‌سنج فازی بر اساس پیوستگی فازی و تأخیرها در انتقال سیگنال‌ها زمان را اندازه‌گیری می‌کنند. آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی می‌تواند این دستگاه‌ها را کالیبره کند و دقت زمانی آنها را ارزیابی کند.
 4. تایمرها: تایمرها برای اندازه‌گیری و کنترل زمان استفاده می‌شوند. آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی می‌تواند تایمرها را بررسی و کالیبره کند تا دقت و پایداری زمانی آنها را تأیید کند.
 5. ساعت‌های دیجیتال: ساعت‌های دیجیتال مورد استفاده در انواع دستگاه‌ها و سیستم‌ها هستند. آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی می‌تواند ساعت‌های دیجیتال را کالیبره کند تا دقت و صحت زمانی آنها را بررسی کند.
 6. ساعت‌های مکانیکی: ساعت‌های مکانیکی با استفاده از مکانیزم‌های مکانیکی زمان را نشان می‌دهند. آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی می‌تواند ساعت‌های مکانیکی را کالیبره کند تا دقت و دقت زمانی آنها را ارزیابی کند.

در کل، آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی قادر است تجهیزات مختلفی را کالیبره کند که به دقت و صحت زمانی آنها در انجام فعالیت‌های زمان‌بندی کمک می‌کند.

آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی - 1

برخی از معتبرترین آزمایشگاه های کالیبراسیون زمان سنجی

در زمینه کالیبراسیون زمان سنجی، چندین آزمایشگاه برجسته و معتبر وجود دارد. البته، لازم به ذکر است که ارزیابی معتبرترین آزمایشگاه‌ها ممکن است با توجه به تغییرات زمانی و اطلاعات به‌روز متغیر باشد. در زیر، برخی از آزمایشگاه‌های مشهور و معتبر کالیبراسیون زمان سنجی ذکر شده است:

 1. آزمایشگاه ملی فیزیک زمان و فرکانس (NPL) – انگلستان
 2. آزمایشگاه ملی فناوری زمان (NIST) – ایالات متحده آمریکا
 3. مرکز کالیبراسیون زمان و فرکانس (CETC) – چین
 4. مؤسسه فیزیک مارسی (LNE-SYRTE) – فرانسه
 5. مؤسسه ملی تحقیقات نوری و اتمی (INRIM) – ایتالیا
 6. مؤسسه ملی فیزیک استرالیا (NMI) – استرالیا
 7. مرکز کالیبراسیون زمان و فرکانس (PTB) – آلمان
 8. آزمایشگاه ملی کالیبراسیون زمان و فرکانس (NMi) – هلند
 9. آزمایشگاه ملی فیزیک کره (KRISS) – کره جنوبی
 10. آزمایشگاه ملی فیزیک سوئیس (METAS) – سوئیس
آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی - 5

لیست استاندارد ها و دستور العمل های بین المللی مورد استناد در آزمایشگاههای زمان سنجی

 در آزمایشگاه‌های زمان‌سنجی، برخی استانداردها و دستورالعمل‌های بین‌المللی مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرند. در زیر، لیستی از استانداردها و دستورالعمل‌های معتبر بین‌المللی که ممکن است در آزمایشگاه‌های زمان‌سنجی استفاده شوند را برایتان فراهم کرده‌ام:

 1. NIST Special Publication 800-86: این دستورالعمل توسط National Institute of Standards and Technology (NIST) ایالات متحده منتشر شده است و دربارهٔ روش‌ها و فنونی که برای تحلیل داده‌های زمان‌سنجی استفاده می‌شوند، صحبت می‌کند. این دستورالعمل برای تحلیل اثرات جانبی، بررسی داده‌ها و بررسی مدل‌های زمان‌سنجی مناسب است.
 2. IEEE 1588: این استاندارد برای ساماندهی زمان در شبکه‌های کامپیوتری و ارتباطات صنعتی استفاده می‌شود. با استفاده از این استاندارد، می‌توان زمان را در انتقال داده‌ها در شبکه‌ها همگام‌سازی کرد. در آزمایشگاه‌های زمان‌سنجی، ممکن است از این استاندارد در شبکه‌های زمان‌سنجی استفاده شود.
 3. ITU-T G.811: این استاندارد توسط بخش مشترک استاندارد‌گذاری بین‌المللی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU-T) منتشر شده است و دربارهٔ نظارت بر تزاحم‌های زمان‌سنجی در شبکه‌های ارتباطی است. این استاندارد می‌تواند برای ارزیابی و بهینه‌سازی زمان‌سنجی در شبکه‌های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار بگیرد.
 4. NTP (Network Time Protocol): این پروتکل شبکه استفاده می‌شود تا زمان را در شبکه‌های کامپیوتری همگام‌سازی کند. این پروتکل به طور گسترده در آزمایشگاه‌های زمان‌سنجی و شبکه‌های زمان‌سنجی استفاده می‌شود.

این فهرست تنها چند نمونه از استانداردها و دستورالعمل‌های مورد استناد در آزمایشگاه‌های زمان‌سنجی است و بسته به نوع آزمایشگاه و نیازهای خاص، استانداردها و دستورالعمل‌های دیگری نیز قابل استفاده هستند.

آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی - 6

لیست استاندارد ها و دستور العمل های سازمان ملی استاندارد ایران مورد استناد در آزمایشگاههای زمان سنجی

در آزمایشگاه‌های زمان‌سنجی در ایران، سازمان ملی استاندارد ایران (ISIRI) برخی از استانداردها و دستورالعمل‌های خود را جهت استناد و استفاده در آزمایشگاه‌های زمان‌سنجی ارائه می‌دهد. در زیر، لیستی از استانداردها و دستورالعمل‌های معتبر ISIRI که ممکن است در آزمایشگاه‌های زمان‌سنجی استفاده شوند را برایتان فراهم کرده‌ام:

 1. استاندارد ISIRI 360-2: استاندارد ملی ایران در مورد روش‌های اندازه‌گیری زمان و تایمرها است. این استاندارد به روش‌های آزمون و اندازه‌گیری زمان در تجهیزات و دستگاه‌های زمان‌سنجی می‌پردازد.
 2. استاندارد ISIRI 3991: این استاندارد مربوط به آزمایشگاه‌های کالیبراسیون و اندازه‌گیری است و شامل الزامات عمومی و روش‌های آزمون برای اعتبارسنجی و تأیید صحت اندازه‌گیری‌ها در آزمایشگاه‌هاست.
 3. استاندارد ISIRI 4632: این استاندارد مربوط به آزمون و کالیبراسیون دستگاه‌های زمان‌سنجی الکترونیکی است. در این استاندارد، روش‌ها و فرایندهای مورد استفاده برای بررسی و تعیین صحت و دقت دستگاه‌های زمان‌سنجی الکترونیکی توضیح داده شده است.
 4. استاندارد ISIRI 9448: این استاندارد به روش‌های آزمون و اندازه‌گیری تایمرهای الکترونیکی می‌پردازد. این استاندارد شامل الزامات مربوط به صحت و قابلیت اطمینان تایمرها و روش‌های آزمون آنها است.
 5. استاندارد ISIRI 3653: این استاندارد مربوط به روش‌های آزمون و کالیبراسیون تجهیزات زمان‌سنجی الکترونیکی است. در این استاندارد، روش‌ها و فرایندهای مورد استفاده برای اعتبارسنجی و تأیید صحت تجهیزات زمان‌سنجی الکترونیکی توضیح داده شده است.

این فهرست تنها چند نمونه از استانداردها و دستورالعمل‌های مورد استناد در آزمایشگاه‌های زمان‌سنجی در ایران است و بسته به نوع آزمایشگاه و نیازهای خاص، استانداردها و دستورالعمل‌های دیگری نیز قابل استفاده هستند.

آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی - 8

برخی از تجهیزات مرجع آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی

در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون زمان‌سنجی، برای اعتبارسنجی و تنظیم تجهیزات زمان‌سنجی، تجهیزات مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از تجهیزات مرجع رایج در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون زمان‌سنجی عبارتند از:

 1. مولتی‌متر (Multimeter): مولتی‌مترها برای اندازه‌گیری دقیق ولتاژ، جریان و مقاومت استفاده می‌شوند. این تجهیزات در کالیبراسیون تایمرها و تجهیزات زمان‌سنجی دیگر برای بررسی صحت و دقت استفاده می‌شوند.
 2. جنراتور سیگنال (Signal Generator): جنراتورهای سیگنال استفاده می‌شوند تا سیگنال‌های با فرکانس‌های مختلف و با دقت بالا تولید کنند. این تجهیزات برای بررسی و تنظیم صحیح تایمرها و تجهیزات زمان‌سنجی دیگر استفاده می‌شوند.
 3. فرکانس‌سنج (Frequency Counter): فرکانس‌سنج‌ها برای اندازه‌گیری دقیق فرکانس سیگنال‌ها استفاده می‌شوند. این تجهیزات برای کالیبراسیون تایمرها و تجهیزات زمان‌سنجی با استفاده از سیگنال‌های با فرکانس مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 4. اسیلوسکوپ (Oscilloscope): اسیلوسکوپ‌ها برای مشاهده و تحلیل شکل موج سیگنال‌ها استفاده می‌شوند. این تجهیزات برای بررسی صحت و دقت سیگنال‌های زمان‌سنجی در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون زمان‌سنجی به کار می‌روند.
 5. GPS (Global Positioning System): سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPS)

 برای همگام‌سازی زمان در آزمایشگاه‌های زمان‌سنجی استفاده می‌شود. این تجهیزات برای ارائه زمان دقیق و همگام برای سایر تجهیزات زمان‌سنجی استفاده می‌شوند.

این فهرست تنها چند نمونه از تجهیزات مرجع است که در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون زمان‌سنجی استفاده می‌شوند. بسته به نیازهای خاص آزمایشگاه و تجهیزات مورد استفاده، تجهیزات دیگری نیز ممکن است استفاده شود.

آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی - 13

ایمنی در آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی

ایمنی در آزمایشگاه کالیبراسیون زمان‌سنجی بسیار حائز اهمیت است. زیرا در این آزمایشگاه‌ها با تجهیزات حساس و دقیق سر و کار داریم که ممکن است در صورت عدم رعایت اصول ایمنی، خطراتی برای کارکنان و تجهیزات ایجاد شود. در زیر برخی از مواردی که در راستای ایمنی در آزمایشگاه کالیبراسیون زمان‌سنجی باید رعایت شود، آورده شده است:

 1. آموزش و آگاهی کارکنان: تمامی کارکنان آزمایشگاه باید آموزش‌های مناسبی درباره استفاده صحیح از تجهیزات، روش‌های ایمنی، رفتار در مواجهه با مواد شیمیایی و ایمنی کار در محیط آزمایشگاهی دریافت کنند.
 2. استفاده از تجهیزات و وسایل ایمن: تجهیزات ایمنی مانند عینک‌های محافظ، دستکش‌ها، کاپی ها، لباس‌های مناسب و غیره باید به درستی استفاده شوند. همچنین، وسایل حفاظتی مانند آتش‌نشانی، آب آتش‌نشانی و دستگاه اطفاء حریق نیز باید در دسترس باشند.
 3. مدیریت مواد شیمیایی: هنگام استفاده از مواد شیمیایی در آزمایشگاه، باید ضوابط و مراحل ایمنی مربوط به ذخیره‌سازی، برچیدن، دفع و هدایت مواد شیمیایی را رعایت کرد. همچنین، باید از مواد شیمیایی معتبر و با مجوز استفاده کرد.
 4. نگهداری و تعمیر تجهیزات: تجهیزات کالیبراسیون و آزمایشگاه باید به طور منظم بازبینی، نگهداری و تعمیر شوند تا براحتی و با دقت قابل استفاده باشند و خطری برای کارکنان ایجاد نکنند.
 5. برنامه‌ریزی اضطراری و آمادگی: برنامه‌ریزی اضطراری برای مواجهه با حوادث ناگوار مانند حریق، نشت گاز و غیره باید در آزمایشگاه کالیبراسیون زمان‌سنجی وجود داشته باشد. همچنین، کارکنان باید آموزش‌های مربوط به اقدامات اضطراری را دریافت کنند.
 6. مدیریت پسماند: دفع صحیح پسماندها از جمله آلاینده‌های شیمیایی، بطور صحیح باید انجام شود. کارگران باید آموزش‌های مربوط به جمع‌آوری و دفع صحیح پسماندها را دریافت کنند.
آزمایشگاه کالیبراسیون زمان سنجی - 11

مقالات در مورد تجهیزات مرتبط با کمیت ابعاد

تیپر گیج (14)

تیپر گیج

تیپر گیج تیپر گیج یک ابزار اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری ضخامت یا فاصله بین دو سطح مورد استفاده قرار

توضیحات بیشتر »
سیرکومتر (محیط سنج) - 5

سیرکومتر (محیط سنج)

سیرکومتر یا قطرسنج (Circometer ) یک ابزار اندازه‌گیری قطر است که شامل یک نوار فلزی منعطف است. این نوار معمولاً از فلزی مقاوم مانند فولاد ضد زنگ ساخته شده است.

توضیحات بیشتر »
الک های آزمایشگاهی - 1

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی (Laboratory sieve) یک ابزار است که برای جداسازی و تقسیم اندازه‌های مختلف ذرات جامد در آزمایشگاه استفاده می‌شود. این دستگاه در زمینه‌های مختلفی از جمله صنایع مواد غذایی

توضیحات بیشتر »