آزمایشگاه دما و رطوبت شرکت مهندسی ابزار دقیق زنگان با استفاده از تجهیزات به روز و بهره گیری از دانش فنی متخصصان خود در تمامی حوزه های آزمایشگاهی مربوط به دما و رطوبت قادر به ارایه خدمات به مشتریان عزیز می باشد.
آزمایشگاه کالیبراسیون دما و رطوبت شرکت کالیبراسیون ابزار دقیق زنگان با بهره گیری از مراجع ثانویه و کاری و هم چنین متخصصین با تجربه در این عرصه آماده ارائه خدمات در زمینه کالیبراسیون  تجهیزات دمایی در گستره دمایی  (۲۰-) تا ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد  می باشد .
گستره کاری آزمایشگاه کالیبراسیون دما 

ردیف كميت، دستگاه اندازه ­گيري، سنجه مادي گستره توان اندازه ­گیری و کالیبراسیون (±) استاندارد مربوطه جهت انجام کالیبراسیون
۱ انواع محیط دمایی

(-۲۰) to 140 ºC

۱۴۰ to 600 ºC

۶۰۰ to 1100 ºC

۰٫۳

۰٫۹

۴

(EA- 10/08) &(ASTM E 1137) & (ISIRI 6036) & (EA4/02)-IDS810
۲ انواع ترموکوپل

(-۲۰) to 140 ºC

۱۴۰ to 600 ºC

۶۰۰ to 1100 ºC

۰٫۳

۰٫۹

۲٫۲

(ASTM E 220)&(ASTM E 1137)&(ISIRI 5338)&(EA4/02)&(EURAMET-cg-13)&(ISO 386)-IDS327
۳ دماسنج های مایع در شیشه

(-۲۰) to 140 ºC

۱۴۰ to 400 ºC

۰٫۳

۰٫۹

(ASTM E 220)&(ASTM E 1137)&(ISIRI 5338)&(EA4/02)&(EURAMET-cg-13)&(ISO 386)-IDS318
۴ سیستم پرشده دو فلزی

(-۲۰) to 140 ºC

۱۴۰ to 600 ºC

۰٫۳

۰٫۹

(ASTM E 220)&(ASTM E 1137)&(ISIRI 5338)&(EA4/02)&(EURAMET-cg-13)&(ISO 386)-IDS326
۵ انواع دماسنج های مقاومتی

(-۲۰) to 140 ºC

۱۴۰ to 600 ºC

۰٫۳

۰٫۹

(ASTM E 220)&(ASTM E 1137)&(ISIRI 5338)&(EA4/02)&(EURAMET-cg-13)&(ISO 386)-IDS334
گستره کاری آزمایشگاه کالیبراسیون رطوبت 

ردیف

كميت، دستگاه اندازه ­گيري، سنجه مادي گستره توان اندازه­ گیری و کالیبراسیون (±)

 

استاندارد مربوطه جهت انجام کالیبراسیون

۱ اندازه گیری رطوبت ۲۰ to 80 % ۱٫۹۱% (EA-4/02) &(BS 4833)-IDS355-361-354
۲ چمبر رطوبت ۲۰ to 80% ۱٫۹۱% (EA-4/02) &(BS 4833)-IDS355-361-354

سنسور ترموکوپل

سنسور مقاومتی(pt)

ترنسمیتر دما

انکوباتور

آون

هات پلیت

کوره الکتریکی

رطوبت سنج عقربه ای

بن ماری

کوره تعیین درصد دوده

فهرست