تاسیس : ۱۳۸۷

نوع فعالیت:

انجام عملیات کالیبراسیون

مشاوره  در زمینه کالیبراسیون

حوزه فعالیت:

صنایع نفت، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، صنایع، صنایع غذایی و بهداشتی ، ادارات استاندارد و…..

تعداد پرسنل:

۱۰ نفر

 امکانات موجود در بخش آزمایشگاه :

انجام خدمات کالیبراسیون در زمینه های دما و رطوبت ، فشار، جرم و حجم، شیمی، ابعاد، نیرو، دور و گشتاور.

امکانات موجود در بخش فروش :

ارائه تجهیزات همراه با گواهی کالیبراسیون قابل ردیابی و خدمات پس از فروش.

از جمله فعاليت هاي ديگر اين مجموعه:

– ارائه مشاوره جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی

-تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی

-تعمیر و سرویس شیرهای اطمینان

فهرست