آزمایشگاه نیرو، دور و گشتاور در شرکت ابزار دقیق زنگان با داشتن دستگاه مرجع مولد نیرو به ‌عنوان مرجع اولیه در رنج ‌های مختلف جهت ایجاد و اندازه‌گیری نیرو، آماده کالیبراسیون انواع تجهیزات نیرو سنجی تا ظرفیت ۵۰ تن  را دارد.
آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت ابزار دقیق زنگان با در اختیار داشتن دستگاه های مولد دور و ترک تستر در آزمایشگاه توانایی کالیبراسیون  کمیت های دور و گشتاور را در محل آزمایشگاه دارا می باشد. این مجموعه توانایی محاسبه عدم قطعیت، تهیه دستورالعمل های کار و نگهداری، انبارش، جابه جایی، فواصل کالیبراسیون، تعیین بهترین توان اندازه گیری و … را دارا می باشد.
  • دستگاه آزمون مواد (کشش و فشاری)
  • لودسل
  • تست ضربه
  • سانتریفوژ
  • ترکمتر
  • ترنسمیتر گشتاور
  • ترنسمیتر نیرو
گستره کاری آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو، دور و گشتاور

ردیف كميت، دستگاه اندازه ­گيري، سنجه مادي گستره          توان اندازه ­ گیری و کالیبراسیون (±)

 استاندارد مربوطه جهت انجام کالیبراسیون

۱ ترکمتر(آچار اندازه گیری گشتاور) ۱۰ to 350 Nm ۱% RDG (R111-1-E04)&(EA-10/18)&(EA4/02)&(OIML R 76)&(ISIRI6589)-IDS356
۲ نیرو در حالت فشاری و کششی Up to 2.5 t ۰٫۰۳۲%RDG (R111-1-E04)&(EA-10/18)&(EA4/02)&(OIML R 76)&(ISIRI6589)-IDS350
۳ نیرو در حالت فشار و کششی Up to 10t ۰٫۰۶۲%RDG R111-1-E04)&(EA-10/18)&(EA4/02)&(OIML R 76)&(ISIRI6589)-IDS350
۴ نیرو در حالت فشاری Up to 50 ۰٫۱۵%RDG R111-1-E04)&(EA-10/18)&(EA4/02)&(OIML R 76)&(ISIRI6589)-IDS350
۵ مولد دور تماسی و غیر تماسی ۶۰۰۰ RPM ۰٫۱%RDG (EA4/02) & (MARK/8403)-IDS337
۶ اندازه گیری دور تماسی و غیر تماسی ۶۰۰۰RPM ۰٫۱%RDG (EA4/02) & (MARK/8403)-IDS337

سانتریفوژ

تنسایل

لودسل

آچار گشتاور

تاکومتر

استروبوسکوپ

فهرست