امکانات آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم شرکت ابزار دقیق زنگان شامل ترازو های دقیق تا دقت ۰٫۰۱mg و وزنه های کلاس E2 می باشد. آزمایشگاه جرم و حجم این شرکت با بهره گیری از استاندارد های اولیه و کارشناسان مجرب قابلیت کالیبراسیون تجهیزات زیر را دارا می باشد:
  • کالیبراسیون انواع ترازودیجیتال و آنالوگ
  • کالیبراسیون انواع وزنه های کلاس F1 و پایین تر
  • کالیبراسیون انواع باسکول دیجیتال و آنالوگ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم
  • کالیبراسیون انواع ظروف پیمانه گری
  • کالیبراسیون انواع تجهیزات اندازه گیری حجم از قبیل سمپلرها و دیسپنسرها
  • کالیبراسیون انواع ظروف حجمی تک نشان و مدرج شامل: انواع پیکنومتر، استوانه ، بورت ، پیپت ، سرنگ ، بالن و ارلن ، بالن ژوژه  و …
گستره کاری آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم

ردیف

كميت، دستگاه اندازه­ گيري، سنجه مادي گستره توان اندازه ­گیری و کالیبراسیون (±)

استاندارد مربوطه جهت انجام کالیبراسیون

۱ وزنه ۱mg to 20kg

 

Class F1 OIML (R111-1-E04)&(EA-10/18)&(EA4/02)-IDS310
۲ ترازو Up 20kg Class F1 OIML (R111-1-E04)&(EA-10/18)&(EA4/02)&(OIML R 76)&(ISIRI6589)-IDS311
۳ باسکول/ ترازو ۳۰kg to 2000kg Class F1 OIML (R111-1-E04)&(EA-10/18)&(EA4/02)&(OIML R 76)&(ISIRI6589)-IDS314
۴ ظروف حجمی ۱۰µl to 20l ۰٫۲µl to 2ml (ISO4787)&(ISO1042)&(EA4/02)&(EURAMET-cg-19)-IDS345

باسکول

ترازوی آزمایشگاهی

وزنه آزمایشگاهی

پیپیت

بالن ژوژه

بورت

پیکنومتر

استوانه مدرج

ارلن مایر

سمپلر

فهرست