آزمایشگاه کالیبراسیون ابعادی شرکت ابزار دقیق زنگان  بر اساس دامنه کاری و گواهینامه تاییدصلاحیت و استاندارد های ملی و بین المللی با بهره گیری از مراجع مناسب در این کمیت با درنظر گرفتن میزان انحراف و تعیین گرید(grade)  آنها از قبیل انحراف از تختی، انحراف از مستقیمی و….آماده ارائه خدمات در زمینه کالیبراسیون  تجهیزات اندازه گیری ابعادی شامل موارد زیر را دارد:

 

کالیبراسیون انواع کولیس
کالیبراسیون انواع میکرومتر
کالیبراسیون ساعت اندیکاتور
کالیبراسیون الک
کالیبراسیون متر نواری و خط کش
کالیبراسیون نقاله و زاویه سنج
کالیبراسیون گونیا
کالیبراسیون فیلر،شعاع،دنده،گام
 کالیبراسیون ارتفاع سنج
کالیبراسیون عمق سنج
در این راستا از تجهیزاتی نظیر سیستم های دقیق آزمایشگاهی از جمله دستگاه VMM در اندازه گیری طولی و زاویه ای، این امکان را فراهم می سازد تا ابعاد پارامترهای قطعات را با دقت تا ۱ میکرومتراندازه گیری نمود.  کنترل این تجهیزات در شرایطی انجام می شود که طبق مراجع و استاندارد های معتبر جهانی مانند استاندارد فدرال ایالات متحده (FS 209 E)باید از نظر دما، میزان رطوبت و تعداد ذرات معلق در هر محیط… تحت کنترل باشند که آزمایشگاه با داشتن این مکان ، شرایط مطلوب کالیبراسیون این قطعات را فراهم آورده است.قابلیت ردیابی گواهینامه های صادر شده توسط این آزمایشگاه توسط مراجع معتبر داخلی به مراجع معتبر بین المللی برقرار می باشد.
گستره کاری آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد

ردیف كميت، دستگاه اندازه گيري، سنجه مادي گستره توان اندازه­ گیری و کالیبراسیون (±) استاندارد مربوطه جهت انجام کالیبراسیون
۱ فیلر Up to 3mm ۱µm ( ISIRI 1980) & (ISIRI3129) & (UKAS LAB 36) & (EA4/02)
۲ ارتفاع سنج UP to 1000mm ۱۵µm (DIN863) & (BS-6468) & (EA4/02)
۳ عمق سنج UP to 1000mm ۱۵µm (DIN863) & (BS-6468) & (EA4/02)
۴ خط کش فلزی UP to 1000mm ۰٫۲mm (JIS-B-7516) & (EA4/02)-IDS367
۵ خط کش نواری UP to 5000mm ۰٫۲mm (JIS-B-7516) & (EA4/02)-IDS368
۶ زاویه سنج UP to 360° ۰٫۲ درجه (BS1685) & (EA4/02)
۷ قطر سنج UP to 2000mm ۰٫۲mm (IS B 7512) & (EA4/02)
۸ تراز همه ابعاد ۰٫۰۱mm/m ( ISIRI 6201) & (DIN 877) & (EA4/02)
۹ دورسنج نوری UP to 6000RPM ۶۰۰۰±۵ RPM (EA4/02) & (MARK/8403)- IDS337
۱۰ الک آزمون کلیه ابعاد ۲µm ASTM E11-04
۱۱ گونیا UP to 300mm ۱٫۵µm (DIN 875) & (EA4/02)
۱۲ کولیس UP to 300mm ۵mm ( ISIRI 1980) & (ISIRI3129) &( UKAS LAB 36) & (EA4/02)-IDS358
۱۳ کولیس UP to 1000mm ۱۵µm ( ISIRI 1980) & (ISIRI3129) &( UKAS LAB 36) & (EA4/02)-IDS358
۱۴ میکرومتر داخل سنج Up to 100mm ۵µm (DIN863) & (BS-6468) & (EA4/02)-IDS363
۱۵ میکرومتر خارج سنج Up to100mm ۵µm (DIN863) & (BS-6468) & (EA4/02)-IDS365
۱۶ ساعت اندازه گیری Up to 100mm ۱µm (ISO R 463) & (EA4/02)-IDS370
۱۷ R سنج و شابلون دنده و گام کلیه ابعاد ۲µm ( ISIRI 1980) & (ISIRI3129) & (UKAS LAB 36) & (EA4/02)
۱۸ اندازه گیری تعامد و تختی Up to 300mm ۲µm ( ISIRI 1980) & (ISIRI3129) & (UKAS LAB 36) & (EA4/02)
۱۹ گیج برو و نرو توپی Up to 200mm ۵µm ( ISIRI 1980) &( ISIRI3129) & (UKAS LAB 36) & (EA4/02)
۲۰ گیج رینگی دهانه اژدری Up to 200mm ۵µm ( ISIRI 1980) & (ISIRI3129) & (UKAS LAB 36) & (EA4/02)
۲۱ میکروسکوپ اندازه گیری

 

کلیه ابعاد ۱٫۵%RDG (JIS-B-7516) & (EA4/02)-

روتاری انکودر

ساعت اندازه گیری

کولیس

میکرومتر

سیرکومتر

گیج بلاک

ضخامت سنج رنگ

ضخامت سنج فلز

فهرست